page_banner

Đối tác

Đối tác

1. Viện sản phẩm sinh học Vũ Hán

2. Wuhan Yuanda Hongyuan Co., Ltd.

3. Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., Ltd.

4. Wuhan Shubang Pharmaceutical Co., Ltd.

5. Jianming Pharmaceutical Yekai Thai Medicine (Suizhou) Co., Ltd.

6. Công ty TNHH công nghệ sinh học Hồ Bắc Fuxing.

7. Công ty TNHH Dược phẩm Qianjiang Yongan.

8. Công ty TNHH Quốc tế Oriental Bodhi (Campuchia).

9. Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ninh Hà Nam.

10. Công ty TNHH Dược phẩm Huayang (Enshi)

11 Công ty TNHH Dược phẩm Hồ Bắc Sian

12 Jingzhou Haicheng Chemical Co., Ltd.

13. Hunan Hongtai Chinese Medicine Pieces Co., Ltd.

14. Wuhan Hengxinyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

15. Công ty TNHH công nghệ sinh học Hubei Nuoshengyuan.

16. Công ty TNHH Nông nghiệp Khoa học Công nghệ Trang chủ Tương lai Hồ Bắc.

17. Hồ Bắc Shencheng Life Science Co., Ltd.

18. Hubei Xinzong virus Disease Engineering Technology Co., Ltd.